Order Form

Offbeat Guide

RENTAL INNOVATION THAT YOU NEED RIGHT NOW

Cijena BASIC VODIČA iznosi 266 €.
Sadrži 5 kategorija Welcome, Nearby, Excursion, Restaurants i Nightlife te 12 lokacija po Vašem odabiru.
Za svaku kategoriju odaberite lokacije koje su uračunate u osnovnu cijenu (Ne odnosi se na kategoriju Welcome) . Svaka dodatna lokacija naplaćuje se 8 €.